Úvodní stránka » Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů 

Společnost KOVAP NÁCHOD s.r.o.,

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem vašich osobních údajů je obchodní společnost KOVAP NÁCHOD, s.r.o., se sídlem Doly 180, 549 22 Nový Hrádek,IČO: 150 46 575, DIČ: CZ150 46 575, zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vl. 30009 , adresa elektronické pošty: kovap@kovap.cz, telefon: 491 478 141

(dále jen "správce Kovap").

Správce Kovap nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zákonný důvod - účel zpracování osobních údajů

Po vyplnění a odeslání objednávky budou osobní údaje zákazníka eshopu v nezbytně nutném rozsahu zpracovány společností Kovap Náchod s.r.o.. za účelem plnění uzavřené kupní smlouvy.

Správce Kovap nezpracovává u zákazníků eshopu osobní údaje pro marketingové účely.

Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, a v souladu s nařízením EU 2016/679 GDPR. Jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Provozovatel e-shopu se zavazuje považovat veškerá osobní data svých zákazníků za přísně důvěrná a zaručuje se, že neumožní jejich zneužití.

3. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

4. Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů v případě plnění smlouvy budou pouze zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.
A to:

DYNWEB, s.r.o., Komenského 446/6, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 25498673, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21101, jako administrátor webového řešení

Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 jako dopravce zboží.

PPL CZ Říčany - Jažlovice, K Borovému 99, PSČ 251 01 jako dopravce zboží.

Správce nepředává Vaše osobní údaje dalším příjemcům dále nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.