Úvodní stránka » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

KOVAP Náchod, s. r. o.
Doly 180
549 22  Nový Hrádek
IČ: 150 46 575  |  DIČ: CZ150465757
Telefon / Fax: 491 478 141
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 30009.

Kontaktní údaje

E-mail: exp.kovap@wo.cz
Telefon:
481 625 590

Ceny

Všechny ceny v našem internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH. Ceny uvedené v e-shopu jsou platné v okamžiku objednání.

Objednání

Zákazník musí během objednání uvést úplnou platnou adresu a další kontaktní údaje - e-mail, telefon. Potvrzením objednávky se zákazník zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy, vzdálenosti a velikosti zásilky. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám. Zákazník má možnost vybrat si z následujících způsobů dopravy:

a) Česká pošta – platba předem bankovním převodem, dobírka (dodací lhůta cca 2 dny)

b) Přepravní služba PPL – platba předem bankovním převodem, dobírka (dodací lhůta následující pracovní den ode dne podaní)

Platba

Nakupující se zavazuje provést platbu dle zvoleného druhu platby.

Vyřízení objednávky

Při standardním průběhu vyřízení objednávky probíhá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-mailů. Prodávající odesílá tyto e-maily:

  • souhrn objednávky – v okamžiku odeslání objednávky
  • informace o odeslání zboží – po předání zásilky přepravci

Kupující při standardním průběhu vyřízení není nucen reagovat na žádné e-maily.

Forma zásilky

Zboží je odesláno zákazníkovi v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. V zásilce je přiložen dodací list a faktura plnící funkci reklamačního a daňového dokladu.

Převzetí zboží

Zboží je odesláno zákazníkovi v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. V zásilce je přiložen dodací list a faktura plnící funkci reklamačního a daňového dokladu.

Vrácení zboží

Právo zákazníka na odstoupení

  • Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Právo dodavatele na odstoupení

  • Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

  • Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
  • Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na e-mailovou adresu exp.kovap@wo.cz. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.
  • Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).
  • V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
  • Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

Záruka a reklamace

Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě se řídí platnými zákony. Standardní záruční doba je 24 měsíců, záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním. Reklamace se oznamuje některým z následujících způsobů:

a) e-mailem na adresu exp.kovap@wo.cz
b) doporučeným dopisem na adresu:

KOVAP Náchod, s. r. o.
Bítouchovská 473
513 01  Semily